Lesreglement BRZ – winter 2017

LESREGLEMENT LTC winter BRZ 2017-2018

1: Trainers die lessen geven op het tennispark van BRZ zijn in het bezit van een KNLTB licentie en geven de lessen met professioneel materiaal en inzet.

2: In de winter bestaat de indoor cyclus uit 20 weken. De buiten cyclus bestaat uit 15 weken.

Trainers doen er alles aan buiten 15 weken les te geven. Deze 15 lessen worden gegeven in de periode van 2 oktober tot 1 april. Mocht het aantal van 15 weken niet gehaald zijn op 1 april wegens bespeelbaarheid van de banen of slecht weer dan is dat voor rekening van de leerling.

De vereniging bepaalt of de banen bespeelbaar zijn.

3: In de eerste week van de trainingen ontvangt men de lesdata van de cyclus van de desbetreffende trainer

4: Lessen die uitvallen doordat de leerling verhinderd is (ziekte, andere afwezigheid), worden gezien als gegeven. Graag altijd aan desbetreffende trainer doorgeven.  De desbetreffende trainer kan, indien ruimte en juiste niveau, een voorstel doen voor een inhaalmoment, een garantie tot inhalen is dit echter niet.

5:  Indien vanwege het weer tijdens de les komt te vervallen dan geldt:

  • Indien er voor de helft van de les gestopt moet worden, zal de halve les ingehaald worden.
  • Indien er na de helft van de les gestopt moet worden, wordt deze les beschouwd als gegeven.

6:  Bij slecht weer (regen/onweer/kou) zal de trainer contact opnemen met de leerling. Zo niet zal de les altijd doorgang hebben.

7: De leerling mag zijn eigen les niet zonder overleg overdragen aan derden. Hier zal altijd overleg plaats moeten vinden met de desbetreffende trainer.

8: De trainer mag zijn of haar les door een gediplomeerde andere trainer laten overnemen. Voorkeur heeft een andere trainer uit het trainersteam, maar wanneer dat niet haalbaar is kan ook een andere gediplomeerde trainer de les overnemen. Mits er geen vervanging mogelijk is zal de les die uitgevallen is door toedoen van de trainer worden ingehaald.

9: Indien activiteiten, georganiseerd door de vereniging ervoor zorgen dat de les geen doorgang kan vinden, zal deze aan het einde van de cyclus worden ingehaald.

10: Indien men traint in een groep van 2 of meer is men in het geval van ziekte of blessure ook het lesgeld verschuldigd. Bij langdurige blessure/ziekte (langer dan 3 weken achtereenvolgens) wordt er gezocht naar een passende oplossing.

11: Leerling ontvangt een factuur van de trainer. Betaling van het lesgeld dient voor de aangegeven datum te geschieden of in termijnen. Zie inschrijfformulier.

12: Indien de leerling zich terug trekt voor de lesperiode na ondertekening van het inschrijfformulier, is deze het lesgeld verschuldigd aan desbetreffende leraar.

13: Om deel te nemen aan de trainingscyclus dient de leerling lid te zijn of worden van de vereniging BRZ

14: Goed gedrag op de tennisbaan stellen de trainers en vereniging op prijs.  Vandaar:

  • Niet vloeken of schelden
  • Geen oneigenlijk gebruik van de banen, het racket en andere materialen.
  • Respect tonen voor de trainers en medespelers.

16: Bovengenoemde gedragsregels gelden ook op het moment dat de trainers niet aanwezig zijn.

17: In het belang van de les dienen leerlingen (en trainer) op tijd aanwezig te zijn voor de les.  Bij voorkeur 5 minuten voor het begin van de les.