Lesreglement BRZ – zomer 2018

LESREGLEMENT LTC BRZ – zomer 2018

 1. Indeling naar niveau wordt gedaan door technische staf BRZ en trainers. Groepsgrootte kan afwijken van opgave. Mocht dit het geval zijn dan word je hiervan voor aanvang van trainingen op de hoogte gebracht en wordt de prijs evenredig aangepast of het aantal lesweken aangepast.
 2. Indien BRZ het noodzakelijk acht kan er (in overleg met speler) een verandering plaatsvinden in de indeling.
 3. De datums dat er geen les gegeven zal worden ontvangt men in de eerste trainingsweek tevens de nodige gegevens van de trainer.
 4. De indeling en lestijden worden per mail ruim voor aanvang van eerste training bekend gemaakt
 5. Als de buiten groepslessen vanwege het weer geen doorgang hebben worden deze in principe 1 op 1 ingehaald met een maximum van 2 lessen. Er kan door de trainers gekozen worden lessen in te halen in het weekend van 16-17 juni en/of 22-23 september.
 6. De trainer of trainster beoordeeld of de les doorgang heeft. De les gaat altijd door tenzij men afgebeld wordt.(W-App/bericht)
 7. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
 8. Lessen die uitvallen door ziekte/ afwezigheid trainer worden altijd ingehaald. De les mag gegeven worden door een vervangende trainer. Mocht dit door omstandigheden niet haalbaar zijn dan vindt er voor de gemiste lessen door een trainer restitutie van het lesgeld plaats.
 9. Privé lessen worden in principe in overleg met trainer bij afmelding ingehaald. Mocht speler zich afmelden en het lukt niet op een geschikte datum binnen 2 weken te vinden dan telt het als een gegeven training. Er kan ook gekozen worden voor een andere oplossing in overleg met de trainer. Bijvoorbeeld een vervangende wedstrijdbegeleiding ipv les inhalen.
 10. Het missen van lessen door eigen toedoen zijn voor eigen rekening. Meld je altijd af bij je trainer. Indien men zich afgemeld heeft, kan men kijken of er een mogelijkheid is in een andere groep een gemiste les in te halen. Een garantie is dit echter niet.
 11. Bij tussentijdse beëindiging blijft men het lesgeld verschuldigd (voor de afgesproken cyclus)
 12. Factuur ontvangt men voor 1 april via mail of van trainer in eerste week. Betalingen gebeuren binnen het afgesproken betalingstermijn.
 13. De speler is altijd op tijd aanwezig, en verschijnt voorbereid (materiaal/schoenen aan/drinken/extra kleding enz) en traint met inzet.
 14. De trainer is verplicht met goed materiaal en inzet de les te verzorgen. Telefoon wordt alleen gebruikt in uiterste noodgevallen.
 15. Trainers en BRZ staan open voor vragen en opmerkingen van ouders. Echter niet tijdens en tussen trainingen door maar in eerste instantie via mail of het maken van een afspraak. Tijdens trainingen geen ouders/toeschouwers op de baan. Wij leren kinderen verantwoordelijk te worden voor hun eigen ontwikkeling en vragen aan ouders hier ruimte voor te laten. Dus kom gerust kijken als ouder, graag zelfs, maar laat trainer en kind samen werken.

  Download (PDF, 95KB)