ALV – Verslag BRZ TC JC WC ToernooiC 2017

Technische Commissie & Jeugd Commissie – Jaarverslag 2017

Doelstellingen:
Ledenaantal naar 550 – 600 eind 2020 op basis van Werven, Binden & Boeien:
– Continue aanbod van tennis-gerelateerde activiteiten, inclusief training op elk niveau.
– Continue aanbod van niet tennis-gerelateerde activiteiten
– Competitie op elk niveau, functionerend als trekpleister: aantrekkelijk voor publiek, eigen jeugd en senioren.
– Sluitende procedure voor proeflidmaatschappen: van werving binnen de Beekse gemeenschap en eerste stappen bij BRZ, tot vrij tennis en lidmaatschap.
– Verbeteren van verenigingscultuur: bijdragen en aanmoedigen van participatie in plaats van consumptie.

Probleemschets:
– Te weinig groei in ledenaantal
– Terugloop in aantal prestatieve (competitie)spelers en aantal jongvolwassen competitiespelers
– Succesvolle activiteiten versus gebrekkige werving en deelname

  • Opvang en introductie van nieuwe leden mist structuur
  • Binding en Boeiing van huidige leden mist een verbinder.

Positief:
– Ruim 40 nieuwe lidmaatschappen (niet genoeg om groei te hebben)
– Succesvolle wervende activiteiten op basisscholen
– Ruim aanbod aan verenigingsactiviteiten, tennis-gerelateerd en niet tennis-gerelateerd.
– Promotie naar 2e klasse gemengd senioren landelijk, handhaving 3e klasse gemengd senioren landelijk op zondag.
– Promotie naar hoogste divisie Heren 17+ competitie Zuid-Nederland. Handhaving in hoogste divisie Heren 35+ competitie Zuid-Nederland.
– Toename aantal spelers in team Rood, team Oranje, team Groen & team Geel.

2018:
– Betrekken van nieuwe/meer vrijwilligers bij de reeds bestaande activiteiten; ontwikkelen is niet meer nodig, uitvoeren wel.
– Mogelijk implementeren van totaalpakket tenniskids: contributie, training én competitie; opgroeien met competitiespelen, zoals bij elke andere sport het geval is. Geen lidmaatschap voor jeugd, zonder deelname aan competitie.
– Nadrukkelijkere communicatie en advertising over competitie, BRZ intern, en gemeentelijk breed.
– Verbeterde communicatie en procedure rondom verenigingsleven binnen BRZ: activiteiten en aanspreekpunten, nieuwe leden, competities en beleid.
– Ondersteunen van prestatief tennis als uithangbord voor BRZ, en aantrekkingskracht voor eigen leden.

Wedstrijd Commissie en Toernooi Commissie – Jaarverslag 2017

Doelstellingen:
Competitieaanbod op elk niveau, en dynamiek en bruis op het park tijdens de competities.
Succesvol BRZ-Tisaco tennistoernooi met regionale rol en uithangbord voor BRZ.

Probleemschets:
Terugloop in aantal jongvolwassen competitiespelers, prestatief en recreatief.
Geen mogelijkheid om een nieuw Stedentennis team te vormen in de winter.

Te weinig reclame en communicatie over het te bewonderen niveau en de te ervaren sfeer bij competitie bij BRZ.
Te weinig reclame en communicatie over het te bewonderen niveau en de te ervaren sfeer bij het BRZ-Tisaco.

Positief:
– 26 competitieteams actief in het voorjaar
– Promotie naar 2e klasse gemengd senioren landelijk op zondag
– Handhaving in 3e klasse gemengd senioren landelijk op zondag
– Promotie naar hoogste divisie Heren 17+ Zuid-Nederland op zaterdag
– Handhaving in hoogste divisie Heren 35+ Zuid-Nederland op zaterdag
– Een bijzonder gezellige competitie-afsluiting.
– Meer Tenniskids-jeugd deelname aan competitie.
– BRZ-Tisaco toernooi met enorm veel deelnemers en zo mogelijk nog meer publiek.

2018:
Belangrijkste winstpunt is de communicatie over wat BRZ te bieden heeft:
– eigen leden: Is er een competitie voor mij? Hoe zit het met aanmelding en hoe verloopt een competitiedag? Wat valt er te bewonderen tijdens de competitie en tijdens het BRZ-Tisaco toernooi op ons eigen park?
– Beekse gemeenschap: Wat valt er te bewonderen tijdens de competitie en tijdens het BRZ-Tisaco toernooi op het tennispark van BRZ? Een gezellige dag of avond uit, gecombineerd met mooie partijen.
Belevend Beek ook bij BRZ!

Download (PDF, 216KB)