ALV – agenda 18 januari 2017

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering L.T.C. BRZ

woensdag 17 januari 2018 om 20.00 uur in het BRZ clubhuis

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen ALV 2017 (binnenkort in te zien op de website)
 3. Verslagen afzonderlijke commissies (binnenkort in te zien op de website)
 4. Mededeling secretaris
 5. Verslag penningmeester
 6. Ledenaantal BRZ, urgentie groei
 7. Trainers wisseling
 8. Accommodatie en enquête baansoort
 9. Mededeling bestuur
 10. Voorstellen ingediend door leden
 11. Verkiezing bestuur (secretaris is vacant)
 12. Huldiging kampioenen
 13. Rondvraag

Voorstellen van leden dienen vóór 12 januari 2018 te zijn ingediend via info@brztennis.nl.

Leden die geïnteresseerd zijn voor de bestuursfunctie van secretaris kunnen hun aanmelding vóór 12 januari 2018 indienen via info@brztennis.nl.  Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van de namen en handtekeningen van 10 stemgerechtigde leden.

Het bestuur van BRZ wenst je een gezond en sportief 2018 toe!

 

Download (PDF, 459KB)