Beëindigen lidmaatschap BRZ

Uw lidmaatschap van LTC B.R.Z. wordt ieder jaar stilzwijgend op 31 december verlengd.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 30 november te geschieden en uitsluitend schriftelijk of via
e-mail  ledenadministratie@brztennis.nl. Voor tijdige opzegging worden geen kosten in rekening gebracht.

Kosten die voortvloeien uit een afmelding na 30 november worden aan het betrokken lid doorberekend.

In geval van opzegging van het lidmaatschap dient het lid altijd de volgende gegevens door te geven:

  • Naam en voornaam van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt
  • Adres en woonplaats van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt
  • Geboortedatum van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt
  • KNLTB-bondsnummer van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt
  • Het bankrekeningnummer waarop de automatische incasso wordt ingehouden

Bovenstaande is conform het gestelde in artikel 3 van het huishoudelijk reglement d.d. 25 januari 2012 en artikel 6 van de Statuten d.d. 1 oktober 1981.

Afmeldingen niet conform bovenstaande procedure zullen NIET verwerkt worden.
Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend, afmeldingen via trainers, bestuursleden, leden en mondelinge afmeldingen.

De ledenadministratie zal altijd een bevestiging sturen in geval van een correcte afmelding.

Meer informatie over beëindiging lidmaatschap is te verkrijgen bij de secretaris via info@brztennis.nl.

Adres ledenadministratie:
LTC B.R.Z. Ledenadministratie
Postbus 74
6190 AB Beek
ledenadministratie@brztennis.nl