Wijziging van uw gegevens

Het is voor onze administratie belangrijk om steeds van uw meest up-to-date gegevens op de hoogte te zijn.

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie die relevant zijn voor de (financiële) administratie van de vereniging dient u zo spoedig mogelijk, schriftelijk of per e-mail, door te geven aan de ledenadministratie. Het mailadres is ledenadministratie@brztennis.nl.

In geval van wijzigingen dient u altijd de volgende gegevens door te geven:

  • Naam en voornaam van de persoon wiens gegevens wijzigen.
  • Geboortedatum van de persoon wiens gegevens wijzigen.
  • KNLTB-bondsnummer van de persoon wiens gegevens wijzigen.
  • De overige gegevens die gewijzigd moeten worden.

Ingevolge de richtlijn ter bescherming van persoonsgegevens zullen alle persoonlijke gegevens van de leden van de LTC B.R.Z. als zijnde vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt voor doeleinden direct gerelateerd aan de administratie van, en eventuele activiteiten direct gerelateerd aan, onze tennisvereniging en/of de KNLTB. De verstrekte gegevens zullen enkel ter hand worden gesteld aan de relevante leden van het bestuur, respectievelijk de door het bestuur daartoe gemachtigde personen. Adres ledenadministratie LTC B.R.Z. Ledenadministratie Postbus 74 6190 AB Beek ledenadministratie@brztennis.nl