Klok- en baanreglement 2018

KLOKREGLEMENT

Algemeen

 • Het gebruik van de klokjes is verplicht geduren­de de gehele dag, vanaf het moment dat de uren door BRZ zijn afgenomen.
 • Is uw baanklok niet ingesteld dan heeft u geen speel­recht en moet u de baan vrij­ma­ken als zich andere spelers melden.
 • Speeltijd per partij is afhankelijk van het aantal personen en de seizoensperiode. Zie voor meer informatie het “baanreglement”.

Baankeuze

De keuze van de baan waarop u wilt gaan spelen maakt u in de volgende volgorde:

 1. indien niet alle banen bezet zijn: een lege baan;
 2. indien alle banen bezet zijn: zie het baanreglement.

Instellen van de klok

Stel op de klok met het nummer van de baan die u gekozen hebt, de begintijd van uw spel in d.w.z.:

 • indien de baan niet bezet is, stelt u op de klok uw aan­komsttijd in;
 • indien de baan bezet is en dus op de klok de begin­tijd staat ingesteld van de spelers die op dat mo­ment de baan bezetten of de tijd die door andere wachtende spelers vóór u werd inge­steld, zet u de klok vooruit met de speeltijd van de partij vóór u. NB: Speeltijd per partij is afhankelijk van het aantal personen en de seizoensperiode. Zie voor meer informatie het “baanreglement”.

Melden bij de baan

Nadat u op de klok uw speeltijd hebt ingesteld, meldt u bij de spelers op de baan dat u de klok na hen hebt ingesteld en wanneer uw speeltijd ingaat.  Als op de baan gesingled wordt en u bent met 2 personen dan kunt u met hen een dubbel starten.

Als uw speeltijd voorbij is en er melden zich geen nieuwe spelers dan kunt u verder spelen tot het moment dat zich nieuwe spelers melden en dient u vervolgens de baan vrij te maken.

Het is dus niet toegestaan de klok in te (laten) stellen voor een nieuwe periode op dezelfde baan. Ook niet als een of meerdere personen zich voegen bij een groep die al staat te tennissen. Dit klokreglement is vastgesteld in de algemene bestuursvergadering van 9 februari 2010.

BAANREGLEMENT

 1. Gedurende de gehele dag waarop BRZ de banen huurt van de Gemeente geldt het klokreglement.
 2. Gedurende de periode dat de gravelbanen gelijktijdig beschikbaar zijn (netten zijn aanwezig en de weersomstandigheden laten het toe) , geldt:
  a. een speeltijd van 30 minuten voor een single (2 of 3 personen);
  b. een speeltijd van 45 minuten voor een dubbel (4 personen).
 3. Na afloop van een partij is men verplicht de baan te vegen. De veegtijd valt buiten de speeltijd.
 4. Op alle banen kunnen zowel junioren, jongeren als senioren spelen, behoudens:
  a. maandag t/m vrijdag van 15.30-17.00 uur: banen 3, 4, 6, 7, en 9 exclusieve juniorbanen*;
  b. woensdagmiddag van 13.00-17.00 uur: banen 3 t/m 9 exclusieve juniorbanen*;
  c. anders aangegeven op het baanschema op het terras.
 5. Junioren t/m 12 jaar zijn slechts tot 19.00 uur speelgerechtigd.
 6. Juniorspelers t/m 12 jaar die zondagcompetitie spelen zijn gerechtigd om na 19.00 uur te spelen uitsluitend in combinatie met senioren en jongeren.
 7. Bij overaanbod van seniorspelers en jongeren kunnen dezen, indien een juniorbaan niet bezet is, van de juniorbaan gebruikmaken. Melden zich echter juniorspelers dan dienen de senioren/jongeren de baan onmiddellijk ter beschikking te stellen, dus ook voor junioren die willen singlen.
 8. Vanaf 19.00 uur geldt dat bij overaanbod van spelers dubbels worden gespeeld. Singlespelers dienen allen, die dat verzoeken, als dubbelpartners te accepteren, als er op een andere baan nog geen speeltijdoverschrijding heeft plaatsgevonden.
 9. Indien de speeltijd verlopen is, is het niet toegestaan onmiddellijk op dezelfde baan door te spelen als er nog wachtenden zijn. Het is dus niet toegestaan de klok in te (laten) stellen voor een nieuwe periode op dezelfde baan. Ook niet indien een of meerdere personen willen aansluiten bij een groep die staat te spelen.
 10. In verband met competitie of toernooien kan de vcl/toernooileiding afwijken van het klok- & baanreglement. In principe zijn gedurende de competitieperiode in het voorjaar op dinsdag 4 banen, vrijdag 2 banen en zaterdag en zondag alle banen gereserveerd voor competitiewedstrijden. Raadpleeg gedurende deze evenementen de vcl/toernooileiding voor informatie over vrij bespeelbare tennisbanen. Tijdens de voorjaarscompetitie is baan 5 op alle competitiedagen als vaste baan aan het hoogst spelende team toegewezen (indien het team hierop aanspraak wil maken). In geval van een nieuwe wedstrijd van het team dat gebruikmaakt van baan 5 en baan 5 is nog bezet, dient het normale roulatiesysteem gevolgd te worden. Onnodig wachten op baan 5 dient te allen tijde voorkomen te worden.
 11. Dit baanreglement is vastgesteld in de algemene bestuursvergadering van 1 juni 2010.

Download HIER het Klok- en Baanreglement BRZ.