Lid worden van LTC B.R.Z.

Indien u lid wenst te worden van LTC B.R.Z. te Beek dient u het Aanmeldingsformulier BRZ te downloaden.

Download onderstaande Aanmeldingsformulier BRZ 2018. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier (inclusief 1 niet aangehechte pasfoto met naam) op papier naar de ledenadministratie.

Download (PDF, 137KB)

Algemene informatie met betrekking tot aanmelding voor lidmaatschap bij LTC B.R.Z.

Uw lidmaatschap van LTC B.R.Z. gaat in op het moment dat dit aanmeldingsformulier, ingevuld en ondertekend, vergezeld door 1 niet aangehechte pasfoto’s (voorzien van de naam) is geretourneerd aan de ledenadministratie (Postbus 74, 6190 AB Beek) én het verschuldigde contributiebedrag en inschrijfgeld zijn ontvangen op de bankrekening van LTC B.R.Z.

U gaat ermee akkoord dat voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 contributie wordt geïnd.
De hoogte van de huidige contributiebedragen is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van  21 januari 2016:

Junioren (t/m 17 jaar in het betreffende aanmeldingsjaar)
Jaarrondcontributie (voor de periode 1 januari  t/m 31 december): € 65,-.

Jongeren (18 t/m 23 jaar in het betreffende aanmeldingsjaar
Jaarrondcontributie (voor de periode 1 januari t/m 31 december): € 100,-

Senioren (24 jaar en ouder in het betreffende aanmeldingsjaar)
Jaarrondcontributie (voor de periode 1 januari t/m 31 december): € 130,-

U gaat ermee akkoord met dat jaarlijks in maart het dan geldende jaarrondcontributiebedrag, door middel van automatische incasso wordt geïnd en zal worden overgemaakt op rekening 1151.71.541 t.n.v. B.R.Z. (IBAN: NL49RABO0115171541, BIC: RABONL2U).

Meer informatie over onze tennisvereniging kunt u vinden op onze eigen website www.brztennis.nl

Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Ledenadministratie BRZ
Postbus 74
6190AB Beek
ledenadministratie@brztennis.nl