Bestuur

Het dagelijks bestuur van LTC B.R.Z. wordt gevormd door:

Teun Zanting
Voorzitter
Saskia van der Westen
Secretaris
Hans Halders
Penningmeester
Tennisclub BRZ: NL49RABO0115171541
Roelof van der Westen
Verenigingscompetitieleider (VCL)
Nard Voncken
Accommodatie & Recreatie